Dewin a Doti

Ap Ar-lein

Logo'r Wefan

Mae Dewin a Doti yn byw yn y Balalŵn fawr yn yr awyr. Maent wrth eu boddau yn gwibio i lawr i chwarae gyda phlant bach yn y Cylchoedd Meithrin.

Dim ond Cymraeg mae Dewin yn gallu siarad a’i ddeall felly mae Dewin wrth ei fodd yn clywed plant bach yn chwarae, siarad ac yn canu yn Gymraeg.

Mae Dewin a Doti yn hoffi canu, dawnsio a phob math o ymarfer corff.

Dewin and Doti live in the big Balalŵn up in the sky. They love to dart down to play with the young children in the Cylchoedd Meithrin (Welsh playgroups). Dewin can only speak and understand Welsh so Dewin loves to hear children play, speak and sing in Welsh. Dewin and Doti like to sing, dance and all kinds of exercise.

Cliciwch yma i ddarllen mwy
(Click here to hear the stories read in Welsh)